Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Děkujeme, že navštěvujete naši webovou stránku a věnujete pozornost ochraně vašich osobních údajů. Jsme si vědomi důležitosti ochrany soukromí a přistupujeme k vašim osobním údajům s maximální péčí a respektem. Tato stránka ochrany osobních údajů vám poskytne informace o tom, jaké údaje sbíráme, jak je zpracováváme a jak je chráníme.

Sběr osobních údajů: Naším hlavním cílem při sběru osobních údajů je poskytnout vám naši službu a zpracovat vaše objednávky. Při plnění této úlohy můžeme shromažďovat následující osobní údaje:

  • Kontaktní informace: Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo.
  • Objednávkové informace: Detaily objednávek, fakturační a dodací adresa.

Všechny tyto údaje sbíráme pouze za účelem poskytnutí naší služby a nikdy je neposkytneme třetím stranám bez vašeho souhlasu, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje platný zákon.

Použití cookies: Na našem webu používáme cookies, které jsou nezbytné pro správný provoz a fungování našeho webu. Tyto cookies neobsahují žádné osobní údaje a slouží pouze ke sledování anonymních informací o počtu zobrazených stránek. Používáním našeho webu vyjadřujete souhlas s používáním těchto nezbytných cookies.

Bezpečnost a ochrana: Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Přijímáme opatření k zajištění ochrany před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo změnou vašich osobních údajů. Používáme standardní bezpečnostní postupy a technologie, abychom zajistili, že vaše údaje jsou chráněny před neoprávněným přístupem.

Doba uchovávání údajů: Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, pro který byly shromážděny, a to v souladu s platnými zákony a předpisy.

Vaše práva: Máte právo požadovat informace o osobních údajích, které jsme o vás shromáždili, a máte právo požadovat opravu, smazání nebo omezení zpracování těchto údajů. Pokud máte jakékoli otázky nebo žádosti týkající se ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Těší nás, že jste si vybrali naši službu a zavázali jsme se k ochraně vašich osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se naší politiky ochrany osobních údajů, prosím, kontaktujte nás.